Procesoptimalisatie op het gebied van productie, kwaliteit, onderhoud en bedrijfsrendement.

Onze missie is geslaagd wanneer betrokkenen gemotiveerd en gedreven raken door deze optimalisatie. En wanneer zij zich hierna eigenaar voelen van het samen gevormde proces.

Het doel van een procesoptimalisatie.

Waar is een resultaat in te behalen?

In samenspraak met de opdrachtgever is doeltreffend vast te stellen waar winst te behalen valt. Dit hoeft niet altijd op de vier gestelde gebieden te zijn (productie, kwaliteit, onderhoud of bedrijfsrendement), maar kan ook op het vlak van opschaling liggen, het aanwenden van andere bedrijven, aangaan van samenwerkingsverbanden, bouwen van een nieuwe lijn of inkoop van externe capaciteit.

Kern van het doel is:
Wat doet dit voor uw bedrijf?

Door het “in controle zijn” wordt minder inspanning gevraagd voor correctieve zaken, en kan de aandacht besteed worden aan hetgeen gepland is, en aan de aangelegen- heden waar het bedrijf goed in is. Dit biedt ruimte aan ontwikkeling, verbetering maar zorgt ook voor een groter plezier in de bedrijfsvoering, voor het management en de uitvoerenden.

Op welk gebied bent u op zoek naar begeleiding?

Optimalisatie productie door:

 • Procesmatig vastleggen hoe productieproces verloopt.
 • Prestatie-indicatoren vaststellen van deelprocessen.
 • Kijken naar waar de kwaliteiten van het bedrijf liggen.
 • Mensen laten doen waar hun specialisme ligt.
Be in control!
Om een goed product te kunnen maken, een dienst te kunnen leveren of een bepaald proces succesvol uit te voeren, dient het proces optimaal te zijn opgezet. Wanneer je als bedrijf je processen in de hand hebt, ben je in staat om te schakelen. Kennis en controle van je processen, van de installatie, de mensen en de beschikbare capaciteit bieden de mogelijkheid om afhankelijk van het moment de bedrijfsinspanning in te zetten waar deze het beste rendement levert.
Dit geldt voor mens en machine.
Daarnaast leidt beheersing van processen tot inzicht in kosten.

Optimalisatie kwaliteit door:

 • Opzetten/optimaliseren van kwaliteit-management systeem (QMS).
 • Sturen op kwaliteit, denk hierbij aan kwaliteitsbewaking, kwaliteit meetbaar maken, opzetten interne audits, maar bovenal duidelijkheid scheppen in wat verwacht wordt, waaraan de kwaliteit dient te voldoen.
 • Borgen van kennis.

Optimalisatie onderhoud door:

 • Onderhoudsfilosofie vaststellen (breakdown, reliability, minimum cost etc.). Staat per onderdeel vast welke onderhoudsmethodiek gehanteerd wordt?
 • Optimalisatie ICT ondersteuning (is een PBS aanwezig?, Redundantie? Onderhouds-managementsysteem?)
 • Kostenonderzoek: Is bekend wat de secondaire kosten zijn van uitval van bepaalde onderdelen? Is er een budget vastgesteld voor onderhoud, en verdeeld in preventief en storingsafhankelijk? (TAO, GAO, SAO)
 • Storingsonderzoek: Zijn storingen vastgelegd en is er onderzoek gedaan naar terugkomende storingen? Is het voorraadbeheer van vervangingsonderdelen afgestemd op levertijd van onderdelen en noodzaak?

“Focus op kosten leidt tot lagere kwaliteit, focus op kwaliteit leidt tot lagere kosten.”

Door het inzichtelijk maken van processen, opbrengst en kosten, kunnen rendementen van deze processen geoptimaliseerd worden. Vooraan staat hierbij dat gestuurd wordt op kwaliteit en het hebben van controle over de processen.