Continu proces van verbetering.

5 stappenplan voor proces optimalisatie

Na het formuleren van de doelstellingen (waar is een resultaat in te behalen):

  1. Nul-meting
    • Bedrijfs- en procesanalyse: in kaart brengen hoe de processen nu verlopen (opstellen flowcharts,  samenwerking in beeld brengen, logistiek etc…).
    • Interview met mensen die het werk doen!
  2. Verbeterpunten opstellen, implementatieplan maken en voorleggen aan opdrachtgever.
  3. Implementatie – uitvoering van de verbetervoorstellen.
  4. Borging van het nieuw opgezette proces, kennis overdragen, mensen proces laten overnemen: eigenaarschap.
  5. Onderhoud!

Onderhoud start met meting achteraf om te bepalen of de beoogde veranderingen het resultaat opleveren wat tot doel gesteld is. Dit is in lijn met de Deming circle (Plan – Do – Check – Act). Hierna is het mogelijk bij te sturen en om het ingezette veranderproces niet als een eenmalige actie te laten zijn, maar een continu proces van verbetering.